Tapmacalar mektebe aid. tapmacalar ve cavablari 2019-05-24

Tapmacalar mektebe aid Rating: 7,7/10 1244 reviews

Tapmacalar

Tapmacalar mektebe aid

Aşıqları sözlü, sazlı, Nəğmələri xoş avazlı. Tükənir səbrim fəqət, Sazişlər, Qətnamələr, Bəyanətlər Kifayət! Anamızın anasısan, Anasızsan ana torpaq. Musiqi və musiqi alətləri ilə bağlı tapmacalar; 7. Ümid sənədir ancaq… Müəllif: Qabil İmamverdiyev Uzanır danışıqlar, İmzalanır sənədlər. Şəhidlərin qanı ilə yoğrulubdur torpağımız, Qəlbimizdə dalğalanır öz üç rəngli bayrağımız. Sən necə qıyırsan dağlansın sinəm?! Xocalı Müəllif: Hüseyn Faxralı Fəryadına çatammadım, bağışla! Eşitmişəm uzaqlardan Sakit axan arazları, Sınamışam dostu, yarı… Fəqət səndən gen düşəndə, Ayrılıq məndən düşəndə, Saçlarıma dən düşəndə. Mənim Azərbaycanım, Adının da «can»ı var.

Next

Azərbaycan :: Baş səhifə

Tapmacalar mektebe aid

Dayanma, taqi-səmavi, gurulda, çatla, dağıl! Uludur elimiz, obamız, Bərəkətlidir torpağımız. Hər arzuma, istəyimə­ yetirdin Öz ömrünü sən mənə həsr edirdin De necə qaytarım borcunu ana? Həsrətin canıma bir atəş saldı Sevincli günlərim arxada qaldı. Bayraqları torpaq olan Vətənim, Torpağının boz külünə and olsun! Doğma yurdum, de, sənin Qucağında nə yoxdur? Axan qanıma bax, kəsilən başa… Qızmış pələng kimi atıl savaşa! Ana Müəllif: Mikayıl Müşfiq Ana dedim, ürəyimə yanar odlar saçıldı, Ana dedim, bir ürpəriş hasil oldu canımda, Ana dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı, Ana dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda. Doqquz ay bətnində bəslədin məni, Mən sənə nə etdim bilmirəm ana. Ömrünü caladın mənim ömrümə, Özünü mən qədər sevmədin ana. Könlümün nə qorxusu, Nə də həyəcanı var.

Next

Şeirlər

Tapmacalar mektebe aid

Lap işi qan olan da, Yolunda qurban dedi. Bu cahanda o bir aləm, O bir polad, o möhtəşəm, Təbiəti dərdə məlhəm, Suyum, havam — Azərbaycan! İllərin dalınca qoy ötsün illər. Coşğun Xəzər oynar ayaqlarında, İşıq saçan nəfti torpaqlarında, Tarixlərin qızıl yarpaqlarında Dadlı-dadlı sözləri var ölkəmin. Musiqi və musiqi alətləri ilə bağlı tapmacalar; 7. Bir ağacdan dərərəm, Ləzzətini görərəm. Desəmdə vurğunam divanə sanma, Mən ki, öz oğlunam biganə sanma. Qaytar o dilindəki şirin-şirin sözləri! Sən belə deyildin, bir dön özünə! Bütün şəhidlərin ruhu ordadır Ayrılıb bədəndən ürək zardadır Vətən əldən gedir dövlət hardadır!? Sənindir bax, bu döyünən ürəklər, Amal da sən, arzu da sən, şərəf sən, Səninkidir bu muradlar, diləklər! Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək, Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya.

Next

Şeirlər

Tapmacalar mektebe aid

Hüsnünü qoruyan gözüm var mənim, Dağında, daşında izim var mənim, Zəfər kitabında sözüm var mənim, Bütün varlığımdır Azərbaycanım, Bəxtiyarlığımdır Azərbaycanım! Dik çıxanda ildırım, Dik enəndə digirqoz. Yer üstündə xəzinələr, Yer altında dəfinələr oğurlanıb! Dağlarının başı qardır, Ağ örpəyin buludlardır. Şəhidlər Müəllif: Pirim Pirimov Siz ey Vətən yolunda şirin canından keçib, İgidliyi, mərdliyi özünə amal seçib, Ömrün bahar çağında həyatdan erkən köçüb, Ölümüylə bu yurdu, torpağı yaşadanlar, Yaşayan hər ömürdə qanınız, canınız var! Bu məramla boy atmışıq Çənlibellər üstündə biz. Qoy dolanım başına, Torpağına, daşına Qurbandır canım mənim, Azərbaycanım mənim. Kədəri dalğa-dalğa doldusa da ürəyə Lakin nə saç yolaraq verdi əsən küləyə, Nə şivən etdi ana. Ya Rəbbim, bu eşqi sönməyə qoyma! Qalsa əgər tutsun bizi qoy sənin Verdiyin o duz- çörəyin tikəsi! Ovun alsan mırıldar, Sığallasan xoruldar.

Next

Azərbaycan :: Baş səhifə

Tapmacalar mektebe aid

Hər bir istifadəçinin konfidensiallığı və təhlükəsizliyi bizim üçün önəmlidir. Canında can olan da, Yarımcan da «can» dedi. Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin, O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın! Sual: Hansı bağda üzüm yetişməz? Ürəyim ey vətən, canım ey vətən Mən şair olmazdım, sən olmasaydın. Ancaq Vətən mənim kimi çoxunun Zəhmətini çox çəkmişdir əzəldən. Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən, Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən, Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən, Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı,- Azərbaycan bayrağı! Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz: -Ana… Ana… Sənə mən rahibəm itaətdə!. Sənsən bu yer üzünün Ən nadir məmləkəti. Mən Talış dağlarıyla Əkiz bilirəm onu! Sən hər yerdən gözəlsən, Bir işıqlı əməlsən.

Next

Mektebe Aid Seirler

Tapmacalar mektebe aid

Qaytar onun saçının qaralığını geri. Müəllif: Məmməd Araz Bu gün gərək Hər anımız Vətən! Sifarişlər 5-10 iş günü ərzində poçt vasitəsilə pulsuz olaraq Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki və Azərbaycan digər bütüb şəhər və rayonlarına çatdırılır. Qeyrətli, gözəl qızları, Mərd, igid oğlanları, Yurd sevən cavanları, Vətən üçün candan keçər. Bir əcəb gülşəndir torpağın,daşın, Dumanlı dağlardır həyat yoldaşın. Səndən ayırsa belə Dənizlər, dağlar məni, Nə xoş gəlsə gözümə, Qoynuna bağlar məni. Muğamı, seygahı, telli sazı, Yaraşıqdır, anam Azərbaycana! Gözümdə doğmalaşar Bütün xalqlar, ölkələr, Azərbaycan deyəndə! Vətəni Heydər babamın, Bir cənnətdir Naxçıvanı, Gözəl məkan Ordubadı, Yaraşıqdır, anam Azərbaycana! Bu bizim zəhmətimizin və sizin doğru seçiminizin məhsuludur.

Next

Azərbaycan :: Baş səhifə

Tapmacalar mektebe aid

Əyilib alnından öpəndə hərdən Könül dodağıma bir də öp, — deyir. Bir ağacdan dərərəm, Ləzzətini görərəm. Bu vəhşətin misli yoxdu, Vəhşilikdi, nə dəhşətdi! Sənsən düşündüyüm sənsən andığım, Mən bu dünyada arxalandığım. Qundaqdakı bir körpəni xilas edim. Göy yarpaqlı, al çiçəkli, yaşıl otlar topasımı? Qaytar onun borcunu, Gülüşünü, adını, sözünü qaytar geri! Arzuya, diləyə bir bax, Gör bir nələr keçir ana qəlbindən? Qərənfil — şəhid qanı, Ağla, qərənfil, ağla! Şəhid oldun baş əymədin düşmənə, Vətən sənə oğul dedi, Mübariz Dözmədin sən dözülməyən oyuna, Çönüb baxdın tarixinə soyuna, Şücaətin çox yaraşdı boyuna, Vətən sənə oğul dedi, Mübariz Adın kimi özün oldun qorxmadın, Azdı düşmən, çoxdu düşmən baxmadın. Üstü zəmi biçərler, Altı bulaq içərlər.

Next

Mektebe Aid Seirler

Tapmacalar mektebe aid

Sancıl bayraq kimi dünya üzünə! Meşəsində ceyran gəzər, Çəmənini güllər bəzər. Gözdən əzizi olmur, Vətən gözdən irəli… Adi quşcuğazın da Ola Vətəni gərək. Dəli Kürü, xan Arazı, Yazı, yayı, qışı, payızı. Dünyadan doymayan da, Canına qıymayan da, Tək sənə «can» deyəcək. Toxunmamış çuvalda Üyünməmiş un gəldi.

Next

Mektebe Aid Seirler

Tapmacalar mektebe aid

Çölü, dağı, aranı, Bol məhsullu tarlaları, Zəhmətsevər insanları, Yaraşıqdır, anam Azərbaycana! Yaylıqları bayraq olan Vətənim, Bayraqları torpaq olan Vətənim… Vətən Müəllif: Qara Süleymanov Həsrətin çəkirəm hər saat hər an Qəriblikdə sənin ey ana vətən! Bircə sən qocalma heç zaman, Ana Anadan müqəddəs varmı dünyada? Tarixdən qədimdir, zamandan qoca Mənim bayrağıma sancılan hilal. İntiqam hissiylə coşurdu Şuşa, Bu döyüş deyildi, adi tamaşa. Açması: Paraxod Özü qara, sözü ağ. Müddətlər təzələnir, Bir şey görünmür hələ. Onun dili, lisanı, Ən basılmaz qalası… Onun əvəzi olmur, O hər kəsdən irəli. Adam deyill, əl-ayağı, dişi var, Əcəb şeydi, qərəvəllə işi var.

Next